خرید زمین مسکونی در بناب

روبروی فرمانداری

بناب - زمین مسکونی جنوبی به متراژ 220 متر مربع (فروش) سه نبش می باشد و موقعیت تجاری و مسکونی دارد و پروانه ساخت پنج طبقه وچهار مغازه دارد. آدرس ملک:...