خرید زمین مسکونی در بلوار طبرسی مشهد

فروش زمین 850 متری مشهد، طبرسی (بلوار دوم)، انتهای طبرس3 قیمت: 4 میلیارد تومان متری: 4٫710 میلیون تومان کد ملک: 1030903