خرید زمین مسکونی در بابل

بعداز پل محمد حسن خان /کمربندی /روستای تیرکلا

فروش زمین ۷ هکتاری مسکونی آدرس : بابل - بعد از پل محمد حسن خان - کمربندی - روستای تیرکلا مساحت زمین : ۷ هکتار با بر ۵۰۰ متر دارای منزل مسکونی...

امیر
هلیدشت

کد ۱۳۰۴ برق گاز پای زمین واقع در بافت سند قولنامه ای

کد ۱۳۰۳ بر زمین ۹ متر کوچه ۸ متری سند قولنامه ای

درویش اباد

زمین خوش قواره داخل بافت اب برق گاز سر زمین

جاده بابل بهنمیر دهستان عزیزک

زمین داخل بافت مسکونی با بر۸متری با امتیاز اب برق گاز

جاده بابل بهنمیر دهستان عزیزک

زمین داخل بافت بر عالی ۸متری امکانات پای کار سرمایه گذاری مطمئن

روستای خردونکلا

برزمین ۱۵ متر دور دیوار انشعابات نزدیک زمین

دارای پروانه ۳ طبقه ۳ واحد ۱۸ متر بر سند ملک

جاده قدیم امل / روستای خطیب

فروش زمین ۲۳۰۰ متر مسکونی آدرس : بابل - جاده قدیم آمل - روستای خطیب مساحت زمین : ۲۳۰۰ متر با بر ۴۵ متر فاصله با خیابان اصلی : ۲۰ متر فروشنامه قیم...

جاده گنج افروز /مرزی کلا/شهرک مقدم

آدرس : بابل - جاده گنج افروز - مرزی کلا - شهرک مقدم مساحت زمین : ۵۰۰ متر با ویو فوق العاده داخل بافت مسکونی - آماده برای ساخت سند تک برگ قیمت متر...

سند ملک.موقعیت عالی برای سازنده های محترم

جاده قدیم امل /متی کلا

فروش زمین ۲۷۰۰ متر مسکونی در متی کلا آدرس : بابل - جاده قدیم آمل - متی کلا ۲۷۰۰ متر با ورودی ۹ متر دارای آب برق گاز سند ملک قیمت : ۳ میلیارد و ۲...

امیرکبیرغربی

زمین مسکونی 300متر بر12 متر کوچه10و8متری سند ملک دوکله بابل-امیرکبیر غربی

امیرکبیر غربی

زمین مسکونی 140 متری دو بر بابل امیرکبیر غربی