خرید زمین مسکونی در بابل

گلستان

زمین فروشی #قابل_جابجایی ( با ویلا یا ماشین تا 50% که متری 10 میلیون محاسبه می شود. ) کاربری : مسکونی متراژ : 507 متر سند : تک برگ (شش دانگ) بر :...

روستای چمازکلا

🏬زمین فروشی: ◼️مساحت 310 متر 🔷امکانات: گذر 8 متری ◼️سند: هلال احمری 💰قیمت: متری 4 میلیون تومان مبلغ کل 1میلیاردو 240میلیون تومان (احتمال تخفیف...

🏬زمین فروشی: ◼️مساحت 364 متر 🔷امکانات: گذر 10 متری بر17متر ◼️سند: ملک 💰قیمت: متری 7 میلیون تومان مبلغ کل 2میلیاردو 548میلیون تومان (احتمال ت...

🏬زمین فروشی: ◼️مساحت 158 متر 🔷امکانات: گذر 8متری ◼️سند: ملک 💰قیمت: متری 3میلیون تومان مبلغ کل 474میلیون تومان (احتمال تخفیف وجود دارد) 📌...

روستای چمازکلا 200متری سنددار داخل بافت مسکونی دارای مجوز ساخت دونبش

#زمین_فروشی متراژ : 2000 متر ، داخل بافت بنا : 96 متر با پروانه ساختمان دارد. 8 متر دهنه دور دیوار ، دور نهال کنتور برق دارد. 2 حلقه چاه آب که...

🏬زمین فروشی: ◼️مساحت 220متر 🔷امکانات: گذر 8متری ◼️سند: اعیان 💰قیمت: متری 5میلیون تومان مبلغ کل 1میلیاردو 210میلیون تومان (احتمال تخفیف وجود...

بالا بیشه سر

#کد 51 #زمین_فروشی 🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝 1000 متر چسبیده به بافت 14 متر بر کوچه 10 متری دور دیوار روبروی آب بندان با منظره عالی موقعیت مناسب برای ویلا...

#کد 7 FZ #زمین_فروشی 📗516 متر داخل بافت کوچه 6 متری بر 5 متری یک حلقه چاه آب دور دیوار و درب 70 متر با جاده اصلی فاصله دارد. امکانات پای زمین...

#کد FZ 67 #زمین_فروشی 🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝 200 متر کاربری مسکونی سند ملک 10 متر دهنه امتیازات پای زمین کوچه 8 متری خیابان 12 متری 2 طرف دیوار مت...

اول حاجی کلا

#کد FZ 64 #زمین_فروشی 🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝 171.2 متر کاربری مسکونی سند ملک کارافه ای 12 متر بر 3 طرف دیوار امکانات پای زمین متری 2 میلیون تومان...

🏬 زمین مناسب برای سازنده فروشی ◼️مساحت 192 متر 🔷امکانات: گذر 8متری با 17متر بر ◼️سند: ملک 💰قیمت: متری 4میلیون 800هزار تومان قیمت کل 921میلیون...

#کد FZ 61 #زمین_فروشی ⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬ 📔860 متر 297 متر ستون خورده سند شش دانگ 35 متر بر خزرشهر شمالی 13.5 میلیارد تومان

#کد FZ 60 #زمین_فروشی ⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬ 📔104 متر سند کارافه ای 2 نبش 8 متر دهنه 3 طرف دور دیوار برق و گاز پای زمین حیدرکلا متری 1 میلیون تومان...