خرید زمین مسکونی در اهواز

جهانگیری

زمین ۲۶۵ متری عرض۸/۶۰ زیتون کارمندی خ جهانگیری فروش نقدی قیمت متری ۱۱میلیون قابل مذاکره

محدوده شهرک کوثر

کدملک:1477 باسند شش دانگ در ضلع شرقی منازل لوله سازی،(کانتکس)می باشد. معاوضه با خودرو هم صورت میگیرد.

خیابان کوت عبدالله
خیابان 12 متری

کد ملک:1267 بر10متر در عرض 22 متر دوروبر ساخته ومسکونی شده

بلوار اکباتان

کد ملک:1503 جفتش مجتمع مسکونی ساخته شده

بلوار اکباتان

کد ملک:1535 پلاک ثبتی:6420 باقیمت خیلی مناسب زیر قیمت عرف

خیابان 3 بلوار اکباتان

کدملک:1536 پلاک ثبتی 2047 باقیمت مناسب زیر قیمت عرف منطقه

پشت زندان کارون

قابل مذاکره