خرید زمین مسکونی در اهواز

خ مرجان

✅فروش زمین ۶واحدی یکجا ☑️ملیراه خ مرجان ✅متراژ ۴۶۷متر عرض ۱۵ ☑️قیمت متری ۸۵۰۰ ✅کداگهی ۲۳۵