خرید زمین مسکونی در آمل

اکازیون

کد 959 متراژ ۱۰۶۰ متره آدرس میشه جنب تالار ایرانا و تقریبا پشت بیمارستان شمال ۴۵ متری جاده سلامت دقیقا از داخل زمین رد میشه و زمین دو طرف عبور هست...

اکازیون
مازندران-آمل

متراژ زمین ۱۰۰۰متر داخل بافت مسکونی سند فروش نامه شورای ویو زیباجنگل آماده ساخت بر خیابان اصلی روستا ۴۰متر بر جاده متری ۳میلیون

ویژه
مازندران-آمل

متراژ زمین ۲۱۱متر داخل بافت مسکونی ویو ابدی جنگل فروش نامه شورای قیمت متری ۳/۵میلیون شهرکی تهرانی نشین مناسب سرمایه گذاری

ویژه
مازندران-آمل

متراژ زمین ۲۰۱متر داخل بافت مسکونی ویو ابدی جنگل فروش نامه شورای قیمت متری ۳میلیون شهرکی تهرانی نشین مناسب سرمایه گذاری

اکازیون

۳۵۰متر زمین مسکونی داخل بافت با پروانه ساخت و سند مالکیت دور محصور شده

ویژه

کد۳۵۲ زمین ویلایی جنگلی 🌺246متر زمین10×24 🌾مشجر به درختان چندین ساله 🌺کنار جنگل با ویو جنگلی دور زمین دیوار شده محصور کوچه6متری مناسب برای سرمایه گذار...

ویژه

کد۳۵۴ 285زمین مسکونی بافت مسکونی آب برق گاز کوچه شش متری مشاورفروش خانم علیزاده

ویژه

کد۳۱۸ 218متر زمین چسبیده ب بافت چند متر از زمین داخل بافت جاده دریا مشاورفروش خانم علیزاده

ویژه

کد۳۲۸ زمین220 اطراف ساخته شده شهرکی درختان چند ساله آب برق گاز سر ملک مشاورفروش خانم علیزاده

ویژه

کد۲۳۵ #فروش زمین مسکونی جاده دریا 🌺دو پلاک165متری محصور 🌾خوش قواره کنار هم 🌺سه نبش کوچه8متری تهرانی نشین 🌾داخل بافت و پروانه ساخت 🌺آب برق گاز...

ویژه

کد237 #فروش زمین ویلایی جنگلی 🌺261متری9در29خوش قواره 🌾مشجر با درختان۲۰ساله مرکبات 🌺کوچه8متری 🌾آب برق گاز سرزمین 🌺منطقه تهرانی نشین 🌾مشرف با...

ویژه

کد۳۴۸ ۹۰۰۰مترزمین مسکونی اماده تفکیک وساخت ویلا منطقه جنگلی وزیبا انشعابات سرزمین اطراف ویلا سازی شده مشاورفروش خانم علیزاده

ویژه

کد۳۳۷ ۲۲۰متری خوش قواره تفکیک شده اماده سرمایه گذاری.۲۲۰متری ویو جنگلی همیشگی مشاورفرشو خانم علیزاده دوردیوارشده

ویژه

کد۳۴۲ فروش زمین مسکونی جاده دریا دو پلاک165متری محصور خوش قواره کنار هم سه نبش کوچه8متری تهرانی نشین داخل بافت و پروانه ساخت آب برق گاز سرزمین نزدیک ب...

ویژه