خرید زمین مسکونی در آباده

کد آگهی : D 472 ✔️فروش زمین ✔️درب ساخت ✔️۲۷۱ متر مربع مساحت ✔️سند تک برگ ✔️دارای پروانه ساخت و نقشه ✔️خیابان باهنر ✔️قیمت : تماس

کد آگهی : D 481 ✔️فروش زمین ✔️درب ساخت ✔️۲۰۰ متر مربع مساحت ✔️ابعاد ۲۰ * ۱۰ ✔️سند تک برگ ✔️شهرک جام جم ✔️قیمت : تماس

کد آگهی : D 521 ✔️فروش زمین ✔️درب ساخت ✔️۲۰۰ متر مربع مساحت ✔️دارای پروانه ساخت تا ۱۴۰۱ ✔️دارای نقشه معماری _ نقشه تاسیسات ✔️پول مهندس ناظر هم...

کد آگهی : D 520 ✔️فروش زمین ✔️دو نبش ✔️۲۰۰ متر مربع مساحت ✔️۲۰ متر برِ کوچه ✔️سند تک برگ ✔️فاز ۲ شهرک غدیر ✔️قیمت : تماس

کد آگهی : D 519 ✔️فروش زمین ✔️درب ساخت ✔️۲۴۰ متر مربع مساحت ✔️عرض ۱۲ متری ✔️سند تک برگ ✔️فاز ۲ شهرک غدیر ✔️قیمت : تماس

کد آگهی : D 513 ✔️فروش زمین ✔️دو نبش ✔️۲۰۶ متر مربع مساحت ✔️قابلیت تجاری مسکونی ✔️سند تک برگ ✔️بلوار منتظری / روبروی شهرک غدیر ✔️قیمت : تماس...

کد آگهی : D 515 ✔️فروش زمین ✔️درب حیاط ✔️۲۳۱ متر مربع مساحت ✔️عرض ۱۱ متری ✔️سند تک برگ ✔️بلوار استقلال ✔️قیمت : تماس

کد آگهی : D 513 ✔️فروش زمین ✔️درب حیاط ✔️۲۰۴ متر مربع مساحت ✔️عرض ۱۰ متری ✔️سند تک برگ ✔️فاز ۲ غدیر ✔️قیمت : تماس

کد آگهی : D 367 ✔️فروش زمین ✔️طبقه درب حیاط ✔️۲۱۶ متر مربع مساحت ✔️عرض ۱۱ متری ✔️سند تک برگ ✔️خیابان حکیم سنائی ✔️قیمت : تماس

کد آگهی : D 512 ✔️فروش زمین ✔️طبقه درب حیاط ✔️۲۵۹ متر مربع مساحت ✔️عرض ۱۰/۷ متری ✔️سند تک برگ ✔️خیابان فرزانگان ✔️قیمت : تماس

کد آگهی : D 468 ✔️فروش زمین ✔️درب حیاط ✔️۳۴۰ متر مربع مساحت ✔️سند تک برگ ✔️بلوار خیام ✔️قیمت : تماس

کد آگهی : D 454 ✔️فروش زمین ✔️درب حیاط ✔️۱۹۶ متر مربع ✔️عرض ۱۱ متری ✔️سند تک برگ ✔️خیابان جوادیه ✔️قیمت : تماس

کد آگهی : D 392 ✔️فروش زمین ✔️طولی ( درب حیاط و درب ساخت ) ✔️۲۴۸ متر مربع مساحت ✔️عرض ۱۲/۴۰ متری ✔️سند تک برگ ✔️بلوار استقلال _ کوچه هایپر شا...

کد آگهی : D 446 ✔️فروش زمین ✔️درب حیاط ✔️۲۰۰ متر مربع ✔️عرض ۱۰/۵ متری ✔️سند تک برگ ✔️فاز یک شهرک غدیر ✔️قیمت : تماس

کد آگهی : D 445 ✔️فروش دو قواره زمین ✔️دو کله و درب ساخت ✔️۲۰۰ متر مربع ✔️سند تک برگ ✔️قابل معاوضه با آپارتمان یا مسکن مهر ✔️فاز یک شهرک غدیر...