خرید زمین ساحلی در عباس آباد

عباس آباد به نشتارود

مساحت کل زمین : 56511 متر ملک ساحلی : شسته وروفته 370 متر بر ساحل 370 متر برجاده اصلی عباس آباد به نشتارود تنها زمین بزرگی که بر خط اول...

به سمت نشتارود

مساحت کل : 10 هکتار پایین شهرک سند : 3 عدد تک برگ کاربری : گردشگری اما مجوز برای تغییرکاربری گرفته شد هم برای آپارتمان و هم شهرک سازی چشم اند...

بین نشتارود و عباس آباد

مساحل کل زمین : 10 هکتار شهر : بین نشتارود و عباس آباد 2 نبش کاربری : 75 در صد مسکونی ، 25 درصد تفریحی توریستی داخل زمین : 8 الی 10 دستگ...