خرید زمین ساحلی در رامسر

زمین به مساحت : 11 هکتار زیرساختهای فوق العاده جاده آسفالت دسترسی از دو مسیر دیوارکشی داخلی فنس دور کل زمین ایستگاه گاز و شبکه داخلی فشار قوی...

مساحت کل : 5 هکتار شهر : رامسر ( کتالوم ) سند : تک برگ ویو : جنگل ، دریا داخل بافت : 70 درصد و 30 درصد دیگر خارج بافت میباشد و میتوا...

زمین به مساحت کل : 5 هکتار که 2 هکتارش را تهاتر با میله گرد میزند 3 هکتار دیگه ش فروش نقدی میباشد. کلا بافت کاربری : مسکونی سند : دار...