خرید زمین زراعی در گنبد کاووس

زمین زراعی 2 هکتاری در آزادشهر گنبد کاووس

آگهی جدید

🌏 #زمین #کشاورزی ۲هکتار⚜️ 📭فاصله نزدیک اتوبان کمربندی آزادشهر گرگان ⭕️خاک مرغوب و سیاه ⭕️گندم و شالی کاری ✅۲ تا چاه بتنی برقی ⭕️سند دار

زمین زراعی 22 هکتاری در گنبدکاووس گنبد کاووس

آگهی جدید
جاده بخش

🌏 #کشاورزی #زمین ۲۲هکتار آبی بر جاده⚜️ 📭اوایل بر جاده بخش۷ ❌دارای چاه آب عمیق۳۰۰متری برقی و خونه کارگری و اربابی ✅۱۵هکتار باران مصنوعی ⭕️سن...

فروش زمین 5 هزار متری روبروی موجهای ابی

زمین زراعی 1100 متری در گنبدکاووس گنبد کاووس

4 ماه قبل

#زمین فروش ۱۱۰۰متر بر۵۰ 📪آخر خوش ییلاق نزدیک جاده اصلی ⭕️بافت روستا و امتیازات سر زمین ✅مناسب برای باغ و تفریح 💰قیمت متری ۴۰۰ت

زمین زراعی 1100 متری در گنبدکاووس گنبد کاووس

4 ماه قبل

#زمین فروش ۱۱۰۰متر بر۵۰ 📪آخر خوش ییلاق نزدیک جاده اصلی ⭕️بافت روستا و امتیازات سر زمین ✅مناسب برای باغ و تفریح 💰قیمت متری ۴۰۰ت

10هکتار زمین در محدوده دانشگاه ازاد گنبد مناسب برای تفکیک و قطعه فروشی

زمین زراعی 5000 متری در ملا نفس گنبد کاووس

4 ماه قبل
موج های ابی

فروش زمین 5 هزار متری روبروی موجهای ابی سوپر ملک کم نطیر

10هکتار زمین در محدوده دانشگاه ازاد گنبد مناسب برای تفکیک و قطعه فروشی

10هکتار زمین در محدوده دانشگاه ازاد گنبد مناسب برای تفکیک و قطعه فروشی

زمین زراعی 10 متری در گنبدکاووس گنبد کاووس

5 ماه قبل
گنبدکاوس

🌏 #کشاورزی #زمین ۱۵هکتار آبی⚜️ 📭جاده خط نو ۲۰km ❌دارای چاه آب عمیق ۲۵۰متری ۵اینچ برقی ⭕️سند ۶دنگ ✅حدود۵هکتار شالی کاری + خانه کارگری 💵 هک...