خرید زمین زراعی در کلاله

1400 متر زمین الحاق به بافت با ویوی فوق العاده و دلنشین محیطی امن و ارام در روستای توریستی کرنگ کفتر با ابشار های متعدد و زیبا و طبیعت بکر و ب...