خرید زمین زراعی در کاشان

زمین کشاورزی سند مشاع مساحت حدود ۸۰۰ متر دسترسی با وسیله نقلیه و در حاشیه کوه ویو عالی مناسب سرمایه گذاری قیمت متری ۶۰۰

📌زمین #فروشی نیاسر 🔹دو قطعه زمین گلستان محمدی و باغ - هردو دارای سند ششدانگ 🔸 نبش جاده ماشین رو 🔹دارای ۲۰۰درخت اصلاح شده وارداتی و مرغوب...

# زمین فروشی اوقافی موقعیت مکانی : نبش بلوار ورودی شهر مساحت : 2500 متر حدودا ( بصورت قطعات 500 متری نیز فروخته میشود ) قیمت : توافقی کاربری :...