خرید زمین زراعی در نکا

روستای زاغمرز

دارای قنات 200 متری امتیاز 5 حلقه چاه آب بندان یک هکتاری فاصله با تیر برق 100 متر متری 120 هزار تومن

✅ #فروش . ✅👈 کد ملک: ۱۷۰۱۱: 🏠نوع ملک : #زمین کشاورزی 🏠آدرس :#مازندران منطقه نکا بهشهر : . 🏚متراژ : ۱۰۰ هکتار: 🏠سند : دستدارمی. 🏠ق...

‍‍ ✅ #فروش . ✅👈 کد ملک: ۱۸۰۱۲: 🏠نوع ملک : #زمین کشاورزی 🏠آدرس :#مازندران منطقه نکا بهشهر : . 🏚متراژ : ۲۳ هکتار: 🏠سند : مالکیت. 🏠...

نکا هزار جریب روستای ارم

کد ۷۱۵ سند دستدارمی اب برق گاز نداره گندمزار