خرید زمین زراعی در میانه

ضلع جنوبی میانه

میانه - زمین کشاورزی جنوبی به متراژ 650000 متر مربع (فروش) فروش 65 هکتار زمین مزروعی که 25 هکتار ان دارای سند شش دانگ تک برگ و سند 20 هکتار بصورت دفت...

روستای كرامه دهستان کله بوز شرقی بخش مرکزی شهرستان میانه

🔴#فروش_زمین 📍آدرس ملک : روستای كرامه 📐 متراژ : ٥٦٠٠ متر مربع 💵 قیمت : ١١٠ هزار تومان قیمت هر متر مربع 🏗 سن بنا : - س...

زمین های قیخ بلاغ

🔴#فروش_زمین 📍آدرس ملک : شهرك اندیشه ( زمین های قیخ بلاغ ) ❓متراژ : ٥٠٠ متر مربع 💵 قیمت : ١٥٠ میلیون تومان 🏗 سن بنا :...

كیلومتر اول جاده میانه به ترك

🔴#فروش_زمین 📍آدرس ملک : كیلومتر اول جاده میانه به ترك ❓متراژ : ٣٠ هكتار 💵 قیمت : قابل مذاكره 🏗 سن بنا : - سال ♦️ توضی...

كیلومتر پنجم جاده میانه به تبریز

🔴#فروش_زمین 📍آدرس ملک : كیلومتر پنجم جاده میانه به تبریز ❓متراژ : ٤٦٠٠ متر مربع 💵 قیمت : ١٨٠ هزار تومان قیمت هر متر مربع...

زمین های قیخ بلاغ پشت مجتمع پدیده نو

🔴#فروش_زمین کد آگهی 3609 📍آدرس ملک : شهرك اندیشه ( زمین های قیخ بلاغ ) ❓متراژ : ٥٠٠ متر مربع 💵 قیمت : ١٥٠ میلیون تومان...

كیلومتر اول جاده میانه به ترك

🔴#فروش_زمین کد آگهی 3606 📍آدرس ملک : كیلومتر اول جاده میانه به ترك ❓متراژ : ٣٠ هكتار 💵 قیمت : قابل مذاكره 🏗 سن بنا :...

كیلومتر پنجم جاده میانه به تبریز

🔴#فروش_زمین کد آگهی 3605 📍آدرس ملک : كیلومتر پنجم جاده میانه به تبریز ❓متراژ : ٤٦٠٠ متر مربع 💵 قیمت : ١٨٠ هزار تومان قیم...

ضلع جنوبی میانه

میانه - زمین کشاورزی جنوبی به متراژ 650000 متر مربع (فروش) فروش 65 هکتار زمین مزروعی که 25 هکتار ان دارای سند شش دانگ تک برگ و سند 20 هکتار بصورت دفت...

ابتدای جاده اختصاصی فولاد میانه

🔴#فروش_زمین کد آگهی 3657 📍آدرس ملک : ابتدای جاده اختصاصی فولاد میانه 📐 متراژ : ٣٧٠٠ متر مربع 💵 قیمت : ١٦٠ هزار تومان قیم...

میانه

🔴#فروش_زمین کد آگهی 3653 📍آدرس ملک : ابتدای جاده سبز ارباط 📐 متراژ : ٣٥٠٠ متر مربع 💵 قیمت : ٣٠٠ هزار تومان قیمت هر متر م...

نزدیك میدان تیر

🔴#فروش_زمین کد آگهی 3558 📍آدرس ملک : شهر اچاچی ❓متراژ : ٣ هكتار 💵 قیمت : قابل مذاكره 🏗 سن بنا : - سال ♦️ توضیحات ت...