خرید زمین زراعی در قروه

کد:236 # 🔸🔸🔸🔸فروش🔸🔸🔸🔸 🔸نوع ملک:زمین 🔸کاربری: کشاورزی 🔸متراژ: 6هکتار آبی،3هکتار دیم 🔸دارای پروانه آب 10هکتار 🔸دارای یک حلقه چاه 🔸سیستم: برقی 🔸د...

روستا

کد: #198 🔶🔶🔶🔶فروش🔸🔸🔸🔸 🔶نوع:زمین 🔶کاربری؛ کشاورزی (دیم) 🔸مساحت: ۳۵هکتار 🔸سند بنچاق 🔸قیمت: تماس 🔸آدرس : روستای شوراب حاجی -------------...

دیوزند