خرید زمین زراعی در فردیس

ساوه

💫💫 باسلام 🛑۲۷۲ متر زمین کشاورزی ساوه 🔴سند ۶دانگ منگوله دار 🛑۶دانگ عرصه عیان 🛑دارای مجوز سهمیه اب 🔴قیمت کارسناشی ۴۰میلیون 🔥قیمت فروش مالک ۲۰می...

خوشنام

♠️ ۵۷ هکتار زمین ♠️ در منطقه خوشنام ایده آل برای سرمایه گذاری یک حلقه چاه عمیق ششدانگ و ۲ دانگ از یک چاه عمیق دیگر قطعات ۱۸۰۰ تا ۲۷۰۰ متری ت...