خرید زمین زراعی در عباس آباد

زمین زراعی 12000 متری در اسبچین عباس آباد

2 ماه قبل
زمین اسبچین

کد ۲۴۰۶ فروش زمین هکتاری در عباس آباد مازندران زمینی به مساحت ۸ هکتار دارای سند جنگلی جلوگیری در موقعیتی و دسترسی عالی مناسب برای مجتمع های کش...

فروش دو هکتار زمین مناسب برای شهرک سازی عباس آباد کاربری باغات با سند عرصه و اعیان آب و برق و گاز نصف نقد الباقی واحد تهرا...