خرید زمین زراعی در صومعه سرا

کد۴۲۰ ۵۰۰۰مترمربع زمین کشاورزی درموقعیتی عالی واکازیون مناسب برای اجرای انواع طرحهای کشاورزی واستخر وگلخانه چسبیده به جاده دوقدمی...

زمین زراعی 8800 متری در سورم صومعه سرا

آگهی جدید

کد۳۸۸ ۸۸۰۰مترزمین زراعی تسطیح اراضی شده واقع درروستای سورم متری ۶۰هزار تومان

زمین زراعی 2518 متری در صومعه سرا صومعه سرا

آگهی جدید

کد۴۱۱ ۲۵۱۸مترزمین دارای نسق دارای فروشنامه درموقعیت مناسب ودنج ازجنبه ساخت ویلا دارای چشم انداز های بکر طبیعی وگردشگری مشرف به رودخانه...

زمین زراعی 510 متری در ولد صومعه سرا

آگهی جدید

کد۴۱۶ ۵۱۰۰متر زمین کشاورزی واقع درروستای ولد جنب آسفالت دارای طرح مکانیزه تسطیح اراضی متری ۱۱۰هزار تومان

زمین زراعی 1200 متری در آلیان صومعه سرا

آگهی جدید

کد۴۲۸ ۱۲۰۰متر یکقطعه زمین کشاورزی واقع درروستای زیبای سیاورود آلیان متری ۱۵۰هزار تومان

زمین زراعی 250 متری در ولد صومعه سرا

آگهی جدید

کد۴۰۸ ۲۵۰متر زمین باکاربری باغات واقع درروستای ولد برآسفالت متری ۱میلیون و۵۰۰هزار تومان

زمین زراعی 5402 متری در صومعه سرا صومعه سرا

آگهی جدید

کد۴۰۷ ۵۴۰۲مترزمین کشاورزی مکانیزه شده دارای سندمنگوله متری ۷۵هزار تومان

زمین زراعی 2000 متری در پشت مخ صومعه سرا

آگهی جدید

کد۴۰۴ ۲۰۰۰مترزمین باکاربری مزروعی ومکانیزه شده واقع درروستای پشتمسار متری ۱۰۰هزار تومان

زمین زراعی 8800 متری در سورم صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۳۸۸ ۸۸۰۰مترزمین زراعی تسطیح اراضی شده واقع درروستای سورم متری ۶۰هزار تومان

کد۳۷۷ ۱۳۰۰متر زمین مزروعی به زراعی شده متری ۴۰هزار تومان روستای مرکیه

ضیابر

۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان شناسه ملک در سایت ۷۲۷ نوع ملک صنعتی و کشاورزی نوع معامله خرید و فروش متراژ ۱۲۰۰۰۰ متر مربع زیربنا ---- تعداد طبقات ---- شما...

زمین زراعی 864 متری در مهویزان صومعه سرا

3 ماه قبل

کد۳۶۴ ۸۶۴مترزمین باکاربری باغات دارای نسق واقع درروستای مهویزان متری ۱میلیون و۱۰۰هزار تومان

زمین زراعی 1500 متری در میان بر صومعه سرا

3 ماه قبل

کد۳۶۵ ۱۵۰۰متر زمین کشاورزی واقع درروستای میانبر تسطیح شده متری ۸۰هزار تومان

کد۳۶۶ ۲۰۰۰متر زمین باغی بادرختان ۶ساله باسندتک برگ واقع در اباتر متری ۱میلیون تومان

کد۳۶۶ ۲۰۰۰متر زمین باغی بادرختان ۶ساله باسندتک برگ واقع دراباتر متری ۱میلیون تومان