خرید زمین زراعی در شبستر

جاده تسوج به طرف سلماس

زمین کشاورزی جنوبی به متراژ 1000000 متر مربع (فروش) فروش استثنایی 100 هکتار زمین مزروعی که 200 هزار متر مربع ان بصورت باغ با انواع میوه ها از قبیل گی...

1 کیلومتر پایین تر از غذاخوری خدادوست

شبستر - زمین کشاورزی شمالی به متراژ 6500 متر مربع (فروش) در جای دنج وراحت قرار دارد_دارای آب موتور (جدا )_همجوار با انواع ویلاها_ آدرس ملک: روستای ا...

شبستر - زمین کشاورزی جنوبی به متراژ 19000 متر مربع (فروش) فروش یک قطعه مین مزروعی از اراضی خامنه دارای سند رسمی ، ماشین رو و مناسب زراعت آدرس ملک: ا...

بعداز بیمارستان سه راه شند آباد,خامنه

شبستر - زمین کشاورزی جنوبی به متراژ 500000 متر مربع (فروش) فروش فوری زمین بر جاده شبستر حوالی خامنه - سند شش دانگ - در بهترین موقعیت - جلوی شهرک صنعت...