خرید زمین زراعی در شاندیز مشهد

بزرگراه شاندیز

زمین در منطقه سوران محله چاه شماره یک میباشدنزدیک به مترو در حال احداث