خرید زمین زراعی در شاندیز مشهد

فروش یامعاوضه زمین کشاورزی بعدازچناران امتدادرادکان۱۲۰هکتاربا چاه اب ۵اینچ واب رودخانه مدار۱۳روزبرق۳فازوگازتاسرزمین یک حیاط نیم هکتاری محصور_۱۳۰۰مترمر...