خرید زمین زراعی در سلمانشهر ( متل قو )

زمین زراعی 10000 متری در سلمانشهر ( متل قو ) سلمانشهر ( متل قو )

2 ماه قبل

زمین زراعی 12000 متری در سلمانشهر ( متل قو ) سلمانشهر ( متل قو )

2 ماه قبل

زمین زراعی 90000 متری در سلمانشهر ( متل قو ) سلمانشهر ( متل قو )

2 ماه قبل

زمین زراعی 10 هکتاری در سلمانشهر ( متل قو ) سلمانشهر ( متل قو )

3 ماه قبل

۱۰هکتار زمین جنگلی جلگه ای - زمین در محدوده متل قو می باشد. یک سند شاهنشاهی و ۱۴۰ سند تفکیکی دارد

زمین زراعی 20000 متری در سلمانشهر ( متل قو ) سلمانشهر ( متل قو )

5 ماه قبل

فروش زمین 20000 متری سلمانشهر ( متل قو )، خیابان آرا، مسیر شهرک صنعتی قیمت: 6٫500 میلیارد تومان متری: 325 هزار تومان کد ملک: 1024926

زمین زراعی 324 متری در سلمانشهر ( متل قو ) سلمانشهر ( متل قو )

5 ماه قبل

فروش زمین 324 متری سلمانشهر ( متل قو )، تیلاکنار، کشاورز قیمت: 4٫212 میلیارد تومان متری: 13 میلیون تومان کد ملک: 1002797