خرید زمین زراعی در جویبار

دارای چاه اب مجوز ساخت ۶۰ متری دوردیوار نیم متر و بقیه فنس

بر جاده اصلی

آبندان

۷۰ متر بر

اسماعیل کلا بزرگ

۲۵ متر دهنه اب برق گاز پای زمین

دور دیوار دارای سند ثبتی دارای چاه اب و امتیاز برق و ...

روستای ابکسر

دارای انواع درخت و نهال متنوع ۱۷ متر بهر تجاری دارد

۱۵ متر بر قابل تغییر کاربری

شورکا

قابلیت تبدیل به باغ مرکبات

قابلیت تبدیل به باغ دارای چاه اب شیرین

شهنه کلا

🎍فروش زمین کشاورزی روبروی آبندان ✳ زمین مورد نظر 📐 به مساحت ۱۸۰۰ ⏮ دارای ۵۰ متر دهنه ➗ قابلیت تبدیل به دو پلاک 🌾 خاک بسیار حاصلخیز 🌳 م...

شهرک فجر

🖼 فروش زمین در شهرک سپاه 🎴 زمین مورد نظر ⬇️ 📐 به مساحت ۱۱۰متر ↔️ دارای ۸ متر دهنه 🌐 کوچه ۸ متری 🍁 کاربری زراعی 🗺 چسبیده به باف...

🔮 فروش زمین با قیمت مناسب ⛳ زمین مورد نظر ⬇️ 📐 به مساحت ۱۹۰متر ↔️ دارای ۷ متر دهنه 🛣 خیابان ۱۲متری 🍁 کاربری کشاورزی 🗺 چسبیده ب...

روستای شهنه کلا

🌾 فروش زمین شالیزاری 🌾 🌍 زمین فوق 📐 به مساحت ۲ هکتار 🏞 قابلیت تبدیل به باغ 🌳 خاک بسیار حاصلخیز 🗺 خوش قواره ⛳ موقعیت عالی ⚡ امتیازات جنب...