خرید زمین زراعی در تربت حیدریه

زمین زراعی 60000 متری در بهشتی تربت حیدریه

4 ماه قبل
روستا

کد ملک : 5248 عنوان : #زمین کشاورزی نوع ملک : زمین زراعی وضعیت ملک : #فروش سند : شش دانگ مبلغ : 1,500,000,000 تومان آدرس : محدوده روستای #گلسرا...

زمین زراعی 100 متری در عدالت تربت حیدریه

3 ماه قبل

🆔کد: 1898 🔆فروش 🔸نوع ملک: زمین 🔸آدرس: عدالت14 🔹متراژ زمین: 100 🔹کاربری: مسکونی 🔹جهت ملک: جنوبی 🔹سند: وکالت 💵قیمت مالک: 220,000,000

کد ملک : 5255 عنوان : #زمین کشاورزی نوع ملک : زمین زراعی وضعیت ملک : #فروش سند : وکالتی مبلغ : 400,000,000 تومان آدرس : اراضی #مورشک جزئیات...

زمین زراعی 100000 متری در رشتخوار تربت حیدریه

4 ماه قبل

کد ملک : 5191 عنوان : زمین #کشاورزی نوع ملک : زمین زراعی وضعیت ملک : #فروش سند : شش دانگ مبلغ : 29,000,000,000 تومان آدرس : ،#رشتخوار حاشیه جاد...

زمین زراعی 8499 متری در زاوه تربت حیدریه

4 ماه قبل

کد ملک : 5182 عنوان : #زمین کشاورزی نوع ملک : زمین زراعی وضعیت ملک : #فروش سند : قول نامه ای آدرس : ابتدای جاده #زاوه بعد پل راه آهن اولین فرعی...

زمین زراعی 500 متری در فیض آباد تربت حیدریه

4 ماه قبل

کد ملک : 5180 عنوان : #زمین کشاورزی نوع ملک : زمین زراعی وضعیت ملک : #فروش سند : قول نامه ای مبلغ : 75,000,000 تومان آدرس : #فیض آباد مهولات تو...

زمین زراعی 4000 متری در قوزان تربت حیدریه

4 ماه قبل

کد ملک : 5165 عنوان : #زمین باغی نوع ملک : زمین وضعیت ملک : #فروش سند : قول نامه ای مبلغ : 200,000,000 تومان آدرس : زمین از اراضی تربت حیدریه #...

زمین زراعی 3500 متری در عباس آباد تربت حیدریه

4 ماه قبل

نوع ملک : #زمین کشاورزی #فروش آدرس عباس اباد متراژ زمین :3500 دهانه : متراژ کوچه: تعداد خواب: سند:قولنامه تعداد طبقات: 0 تعداد واحد در ط...

زمین زراعی 65000 متری در حاجی آباد تربت حیدریه

4 ماه قبل

کد ملک : 5117 عنوان : #زمین کشاورزی نوع ملک : زمین زراعی وضعیت ملک : #فروش سند : قول نامه ای مبلغ : 1,700,000,000 تومان آدرس : جاده #زاوه روستا...

کد ملک : 5101 عنوان : #زمین نوع ملک : زمین وضعیت ملک : #فروش سند : قول نامه ای مبلغ : 600,000,000 تومان آدرس : #امامت 30 توضیحات : متر زمین در...

زمین زراعی 100 هکتاری در رشتخوار تربت حیدریه

4 ماه قبل

کد ملک : 5090 عنوان : زمین #کشاورزی کشت شده نوع ملک : زمین زراعی وضعیت ملک : #فروش سند : شش دانگ مبلغ : 18,700,000,000 تومان آدرس : تربت حیدریه...

زمین زراعی 65000 متری در زاوه تربت حیدریه

4 ماه قبل
جاده زاوه

نوع ملک : #زمین کشاورزی #فروش آدرس جاده زاوه متراژ زمین :6/5هکتار دهانه : متراژ کوچه: تعداد خواب: سند:وکالت تعداد طبقات: 0 تعداد واحد د...

زمین زراعی 100 هکتاری در رشتخوار تربت حیدریه

4 ماه قبل

کد ملک : 5090 عنوان : زمین #کشاورزی کشت شده نوع ملک : زمین زراعی وضعیت ملک : #فروش سند : شش دانگ مبلغ : 18,700,000,000 تومان آدرس : تربت حیدریه...

زمین زراعی 90000 متری در گوجی تربت حیدریه

4 ماه قبل
جاده گوجی

کد ملک : 5054 عنوان : #زمین کشاورزی نوع ملک : زمین زراعی وضعیت ملک : #فروش سند : مشاع مبلغ : 1,500,000,000 تومان آدرس : #جاده گوجی بین کاریزک و...

زمین زراعی 3700 متری در فرزق تربت حیدریه

4 ماه قبل

کد ملک : 5020 عنوان : #زمین کشاورزی نوع ملک : زمین زراعی وضعیت ملک : #فروش سند : قول نامه ای مبلغ : قیمت کارشناسی آدرس : #روستای فرزق توضیحات...