خرید زمین زراعی در تایباد

زمین فروشی۲۵۰۰ با یک ساعت اب از چاه امتی واقع در پشت باغ تالار به قیمت مناسب

زمین مزروعی ۳۰ متری دوم مهروس مناسب برای ساخت باغ فاصله تا لوله اب ۳۰ متر کارای برق انجام شده متراژ ۲۲۵۰ متر به قیمت مناسب وتوافقی