خرید زمین زراعی در بهشهر

فروش 150 هکتار زمین زراعی سند مالکیت،اب برق، بهشهر قیمت متری 65 هزارتومن

فروش 150 هکتار زمین زراعی سند مالکیت،اب برق، بهشهر قیمت متری 65 هزارتومن

حاشیه شهر بهشهر

ساری بهشهر فروش 145 هکتار زمین زراعی سند مالکیت، آب،برق مورد نیاز از چند جهت تامین میشود آدرس حاشیه شهر بهشهر قیمت متری 65 هزار تومن

در محدوده بندر ساحلی امیر اباد

سلام زمینی به مساحت یک هزاروپانصدمتر واقع دربهشهربفروش می رسد باسندشش دانگ مالکیت متری ۳۰۰ هزارتومان