خرید زمین زراعی در بستان آباد

زمین زراعی 50000 متری در ایرانق بستان آباد

2 ماه قبل
پشت شهرک سعید آباد

بستان آباد - زمین کشاورزی جنوبی به متراژ 50000 متر مربع (فروش) تعدادی زمین کشاورزی که کل زمین 50 هزار متر مربع بوده و تعدادی از انها با سند تک برگ شش...

زمین زراعی 40000 متری در جاده سراب بستان آباد

2 ماه قبل
کیلو متر 10 جاده بستان اباد به سراب

بستان آباد - زمین کشاورزی جنوبی به متراژ 40000 متر مربع (فروش) دارای سند شش دانگ و 200 متر فاصله از جاده اصلی مجوز گاوداری سیصد راس در دست اقدام آدر...

زمین زراعی 40000 متری در جاده سراب بستان آباد

3 ماه قبل
کیلو متر 10 جاده بستان اباد به سراب

بستان آباد - زمین کشاورزی جنوبی به متراژ 40000 متر مربع (فروش) دارای سند شش دانگ و 200 متر فاصله از جاده اصلی مجوز گاوداری سیصد راس در دست اقدام آدر...

زمین زراعی 5000 متری در جاده سراب بستان آباد

3 ماه قبل
کیلو متر 5 اتوبان بستان اباد سراب

تبریز - زمین کشاورزی جنوبی به متراژ 5000 متر مربع (فروش) فروش ویژه اراضی مزروعی و ویلایی با هر متراژ دلخواه مشتری در متراژهای 2000 - 5000 - 7000 - .....

زمین زراعی 40000 متری در جاده سراب بستان آباد

3 ماه قبل
کیلومتر 15 جاده بستان اباد به سراب

تبریز - زمین کشاورزی جنوبی به متراژ 40000 متر مربع (فروش) دارای سند شش دانگ - فاصله از بر جاده اصلی حدود 200 متر آدرس ملک: کیلومتر 15 جاده بستان ابا...

زمین زراعی 15000 متری در جاده سراب بستان آباد

3 ماه قبل
کیلومتر 5 جاده بستان اباد به سراب

بستان آباد - زمین کشاورزی جنوبی به متراژ 15000 متر مربع (فروش) زمینهای مزروعی خوب با موقعیتهای متفاوت در قواره های 7000 و 5000 و 2000 متری - این قطعا...

زمین زراعی 4070 متری در موسی قیه بستان آباد

3 ماه قبل

بستان آباد - زمین کشاورزی جنوبی به متراژ 4070 متر مربع (فروش) این ملک زمینی جهت احداث باغ و ویلا در کنار جاده و حصار کشی شده 90% با بلوک و دارای یک ع...

زمین زراعی 1170 متری در قوری گل بستان آباد

3 ماه قبل
یوسف آباد

بستان آباد - زمین کشاورزی جنوبی به متراژ 1170 متر مربع (فروش) زمین حصار کشی شده با سند 6دانگ دارای حدودا 25 اصله نهال و تعدادی درخت تبریزی و تانکر آب...

زمین زراعی 18000 متری در تیکمه داش بستان آباد

3 ماه قبل
ایل یولی جنب سد

بستان آباد - زمین کشاورزی شرقی - غربی به متراژ 18000 متر مربع (فروش) این ملک میتواند تفکیک شده و در متراژهای کوچک بفروش برسد 1500 یا 2000 و بالاتر -...

روستای موسی قیه مشرف به جاده اصلی

بستان آباد - زمین کشاورزی جنوبی به متراژ 4070 متر مربع (فروش) این ملک زمینی جهت احداث باغ و ویلا در کنار جاده و حصار کشی شده 90% با بلوک و دارای یک ع...