خرید زمین زراعی در بابلسر

کد ۱۰۸۷ برق گاز سرزمین

کد ۱۰۸۷ دارای سند

#زمین #کد1178 14هکتار مترزمین کاربری زراعی سندار آب-برق سرملک توضیحات /طرح ژاپن برق 3 فاز- چاه کانال کشی

مناسب برای شهرک سازی نزدیک به ساحل قابلیت تفکیک به قطعات کوچیک تر سودهی بالا #زمین #کد1178 14هکتار مترزمین کار...

کد۸۰۷ ۱۶هکتار زمین یکجا بابلسر متری ۱۰۰هزارتومن

برق گاز سر زمین

350 متر بر سند

جاده بابل بهنمیر دهستان عزیزک

زمین با کاربری مختلف خارج از بافت دسترسی اسان پلاک اول جاده امکانات پای کار واقع در جاده بابل بهنمیر دهستان عزیزک بابایی

جاده بابل بهنمیر دهستان عزیزک

برق و گاز سره زمین

دارای سند ۳۵۰ متر بر داره اصلاحات اراضی

جاده بابل بهنمیر روبروی تالار پیوند

زمین اول پلاک جاده اصلی بر ۳۲متری جسبیده با بافت شهری مناسب برای مشاغل صنعتی

برق گاز سرزمین

دارای سند ۳۵۰ متر بر