خرید زمین زراعی در ایزدشهر

7000متر زمین کشاورزی جاده سنگین ده به ایزدشهر سند شورایی جاده 6 متری فاصله تا اسفالت 200متر مناسب برای گلخانه مرغداری و دامداری و کشاورزی 3...

چمستان املاک وفادار
سنگین ده
ایزدشهر
املاک وفادار