خرید زمین زراعی در الهیه کرمانشاه

زمین زراعی 5 هکتاری در الهیه کرمانشاه

5 ماه قبل
پشت شهرک الهیه روستای عمرمل

5 هکتار زمین کشاورزی مناسب برای قطعه بندی خیلی خیلی به شهر کرمانشاه نزدیکه و سند داره پشت شهرک الهیه روستای عمرمل