خرید زمین زراعی در ارومیه

جاده امامزاده روستتی عیسی کان

قیمت مقطوع و مناسب برای تفکیک ویلایی همراه با درختان سیب

۴ کیلومتری جاده مهاباد کوی پالیز

مناسب برای تفکیک ویلایی

۴ کیلومتری جاده مهاباد کوی پالیز

مناسب برای تفکیک ویلایی. همراه با درختان الوان.

جاده اشنویه روستای قره آغاج کوه
۲۰ کیلومتری جاده مهاباد روستای خضرآباد
۷ کیلومتری جاده بالانج روستای شمس حاجیان

۱۰۰۰ متر دارای آب چاه زمین مناسب برای ویلا