خرید زمین زراعی در آزاد شهر

روبروی زمین فوتبال یا چاه آب مرزبن معروف به زیر تپه
روستای مرزبن ،زمین کشاورزی
شهرک کلاهدوز کوچه 16متری تازه احداث روبروی قالیشویی ، دهنه10با پروانه ساخت 4طبقه ،بین دو سازه ساخته شده
زینب اباد بعداز جاده سرتپه

زمین کشاورزی زینب آباد بعد از جاده سرتپه 1500 متر متری 300 هزار

بین ازاد شهر و گنبد

زمین کشاورزی دیم 8 هکتار بین آزادشهر و گنبد از دوطرف راه داره هکتاری 350 میلیون