خرید زمین تجاری در گوهردشت

البرز-سه راه گوهر دشت

1351 متر زمین دو بر قابلیت اجرای مسکونی، اداری و تجاری 9 تا 15 طبقه قابل اجرا 🏢 سند تک برگ 📋 سه راه گوهردشت قیمت : 35 میلیارد 💵 تا 50% قابل ت...