خرید زمین تجاری در کیش

۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان 600متر زمین خدماتی-خانه گستر