خرید زمین تجاری در پرند

فروش اکازیون زمین_تجاری 💰فروش زمین تجاری در فاز صفر 👈 ۷۷ متری موقعیت عالی قیمت 👈 متری ۱۳۵۰۰

فروش اکازیون زمین_تجاری ?فروش زمین تجاری در فاز صفر ? ۷۷ متری موقعیت عالی قیمت ? متری ۱۳۵۰۰

پرند فاز پنج کزو ابتدای بلوار امام رضا