خرید زمین تجاری در نکا

ابتدا نکا کمربندی بلوار شاه عباس

‍‍ ‍‍ ✅ #فروشی 🏢نوع ملک :#زمین تجاری و مسکونی. 📬آدرس :#نکا .ابتدا نکاه بلوار شاه عباس.براتوبان کمربندی. . 🏢متراژ : دو پلاک ۱۴۴۰ و ۱۳۵۰م...