خرید زمین تجاری در ملارد

شناسه ملک : 3738 #ملارد #مهرچین #زمین #فروش 700 متر زمین 4 دیوار دوبر 300 متر بنای پراکنده ( گاوداری بوده ) کنتور برق 25 آمپر معمو...

فایل زمین ۶۰۰ متر زمین بر جاده لوم آباد تجاری متری ۱۰م وقاری مقطوع تهاتر با مغازه تجاری بر دنیامالی و یا زمین داخل فاز یا مریم

شهرک صنعتی

15000 هزار متر 4 دیواری 4 بهر کاربری صنعتی صفادشت متری 1800 میلیون

شناسه ملک : 3738 #ملارد #مهرچین #زمین #فروش 700 متر زمین 4 دیوار دوبر 300 متر بنای پراکنده ( گاوداری بوده ) کنتور برق 25 آمپر معمو...