خرید زمین تجاری در مرند

روستای پیام روبروی کاروان سرا

مرند - زمین کارخانه شمالی به متراژ 600 متر مربع (فروش) یک قطعه زمین فاصله با جاده اصلی صد متر به متراژ ششصد متر چهار ساعت آب کهریز و امکان حفر چاه رو...