خرید زمین تجاری در قوچان

#آگهی شماره: ۲۲۱۹ ملک: زمین تجاری متراژ: ۴۰ متر سند: شش دانگ آدرس: فرهنگیان۳ خیابان حکمت غربی توضیحات: آماده ساخت. قیمت: ۱۱۰ میلیون