خرید زمین تجاری در طالقان

جزینان نازرو

.جزینان نازرو 900متر زمین سند دار ،صنعتی ، راه دسترسی ،ویو به کوه و دشت متری 300

نازرو

⭕️بسم الله الرحمن الرحیم با توکل به نام اعظم خداوند تبارک و تعالی ......جزینان نازرو..... قطعه زمین 700متری با کاربری صنعتی سند ششدانگ قیمت متر...

نازرو

⭕️بسم الله الرحمن الرحیم با توکل به نام اعظم خداوند تبارک و تعالی ......جزینان نازرو..... قطعه زمین 1000متری با کاربری صنعتی دارای پلاک ثبتی ق...

شهرک

شهرک 50متر زمین با موقعیت تجاری مسکونی،سند در دست اقدام قیمت توافقی

فروش یک قطعه زمین سند دار بامجوز دامداری صنعتی به همراه کلیه مجوزات ساخت و دریافت انشعابات دارای وام متراژ 3700متر استان البرز شهرستان طالقان...

نازرو

⭕️جزینان نازرو⭕️⭕️ 700متر زمین با قابلیت صنعتی سند در دست اقدام ،راه دسترسی قیمت توافقی

🌹شهر طالقان 🌹 زمین تجاری متراژ 270متر قولنامه ای پلاک ثبتی قیمت توافقی

گلینک 270متر بر جاده اصلی سند ششدانگ موقعیت تجاری متری 5

⭕️⭕️روستای کش⭕️⭕️ نگین طالقان ،بهترین فرصت برای کارافرینی 8000متر مربع زمین زمین با کاربری و مجوز دامداری ،با حق ابه دائم ،سند ششدانگ ، جاده دسترسی...

شهرک

♦️شماره۵۹۲♦️ #فروش زمین تجاری# بخش مرکزی#شهرک#۱۵۰مترمربع .. قیمت.توافقی

بخش مرکزی

♦️شماره۵۹۲♦️ #فروش زمین تجاری# بخش مرکزی#شهرک#۱۵۰مترمربع .. قیمت.توافقی