شهر دماوند یکی از خنک ترین شهرهای ایران در استان تهران قرار دارد

فاصله این شهرستان با تهران حدود ۲ ساعت است که تفرجگاه مناسبی برای مردم پایتخت محسوب می شود.

دماوند همراه با همه ی آثارش در فهرست آثار ملی ثبت شده و منطقه ی خوبی برای گریز از گرمای تابستان پایتخت است.

پیست آبعلی یکی از پربازدیدترین جاذبه های گردشگری این منطقه است.

جاده دماوند به تهران می تواند ساکنین مناطق شرقی را به سرعت به تهران برساند ولی در چند سال گذشته بیشتر از تصور شلوغ و پر رفت وآمد شده و برای رانندگی خطرناک است.


خنک ترین شهر ایران در تابستان

  • خرید و فروش ملک در دماوند تهران
  • خرید و فروش آپارتمان در تهران
  • خرید و فروش آپارتمان در دماوند تهران
  • خرید و فروش خانه در تهران
  • خرید و فروش ویلا در دماوند تهران