خرید زمین تجاری در خلخال

✔️فروش زمین 🔍محدوده شهرک صنعتی بدون بدهی به نظام مهندسی وغیره ⬅️یک قطعه زمین ⬅️به متراژ۱۶۰مترمربع ⬅️دارای بر۱۶متری در۱۰متری ⬅️دارای مجو...

سنتو

✅فروش زمین تجاری مسکونی 🔍محدوده جاده سنتو ⬅️یک قطعه زمین ⬅️عرصه به متراژ۲۳۰متر ⬅️تک بر و بر جاده سنتو ⬅️تفکیک شده و قانونی ⬅️سند شش دانگ ⬅️...