خرید زمین تجاری در جیرفت

کرمان-جیرفت-خیابان استقلال

زمین تجاری 50 متری بازارچه ای دو نبش