خرید زمین تجاری در جلفا

ارس فاز٢صنعتی

جلفا (منطقه آزاد ارس) - زمین کارخانه جنوبی به متراژ 3259 متر مربع (فروش) زمین فوق در فاز ٢ صنعتی ارس جلفا واقع است . آدرس ملک: جلفا ارس فاز٢صنعتی م...

روبروی بیمارستان

‍ ‍ 🏕 فروش زمین تجاری مسکونی 🏕 📛کد: ۳۶۰۷ 🌐آدرس: روبروی بیمارستان ، خیابان ولیعصر 🔹️متراژ ۲۲۴ متر 🔹 بر خیابان اصلی 🔹 کاربری...

ارس فاز٢صنعتی

جلفا (منطقه آزاد ارس) - زمین کارخانه جنوبی به متراژ 3259 متر مربع (فروش) زمین فوق در فاز ٢ صنعتی ارس جلفا واقع است . آدرس ملک: جلفا ارس فاز٢صنعتی م...

جلفا (منطقه آزاد ارس) - زمین تجاری سه نبش به متراژ 9000 متر مربع (فروش) از یک طرف فلکه معلم از سمت دیگر بر خیابان اصلی و از طرف دیگر به خیابان فرعی ب...

روبروی ایرانخودرو

‍ ‍ ‍ ‍ 🏕فروش زمین کارگاهی _خدماتی 🏕 📛کد: ۳۶۱۳ 🌐آدرس: خیابان جلفا ، روبروی ایرانخودرو 🔹️متراژ تقریبی ۴۵۰ متر 🔹 سند قولنامه 🔹 خیا...

بازار

زمین تجاری دو نبش به متراژ 350 متر مربع (فروش) این ملک در مرکز شهر به طرف بازار اصلی قرار گرفته است و امکان ساخت و ساز مجتمع تجاری وجود دارد و تا سقف...

فاز٢صنعتی

جلفا (منطقه آزاد ارس) - زمین کارخانه جنوبی به متراژ 3259 متر مربع (فروش) زمین فوق در فاز ٢ صنعتی ارس جلفا واقع است آدرس ملک: جلفا ارس فاز٢صنعتی مشا...