خرید زمین تجاری در تربت جام

زمین تجاری 250 متری در تربت جام تربت جام

آگهی جدید
جاده باخرز

📣📣زمین فروشی 📣📣 ✅پشت ترمینال 🔱🔱 ۲۵ متری 🔱🔱 میلان ۶ متری 💵💵فروش: توافقی

📣📣زمین فروشی 📣📣 ✅پشت ترمینال 🔱🔱 ۲۵متری 🔱🔱 میلان ۸ متری 💵💵فروش: 100/000/000

📣📣زمین فروشی 📣📣 ✅ حاشیه جاده شهرک موقعیت مکانی عالی👌 💠💠 مساحت ۲۰۸۰ متر 💠💠دهنه ۴۲متر 💠💠سند تک برگ ششدانگ 💠💠کاربری صنعتی تجاری 💰فروش...

پل بزد

دامداری

جاده باخرز

گاراژ

بلوار امام خمینی

📣📣زمین فروشی 📣📣 ✅پشت ترمینال 🔱🔱 ۲۵ متری 🔱🔱 میلان ۶ متری 💵💵فروش: توافقی

❤️فروشی❤️ ۶۰۰۰ متر زمین حاشیه جاده مشهد ۵۰ متر حاشیه سند دار دارای پروانه تاسیس گاوداری و دیوار کشی روبروی دور برگردان زندان قیمت توا...

❤️فروشی❤️ ۴۰ متر زمین ۴/۵ متر دهنه سنددار حاشیه چهار راه عباسپور امتیاز تجاری قیمت متری ۹ میلیون

📣📣زمین فروشی 📣📣 ✅پشت ترمینال 🔱🔱 ۲۵متری 🔱🔱 میلان ۸ متری 💵💵فروش: 110/000/000

❤️فروشی❤️ ۱۵ متر زمین سه و نیم متر دهنه حاشیه میدان مسکن مهر حاشیه میدان قیمت متری یازده میلیون

🎊🎊دامداری🎊🎊 🔖،محدوده باغسنگان ،نزدیک به حاشیه جاده سنتو 🔖۳۲۰۰ متر زمین دو نبش 🔖۴۰۰ متر زیر بنا، 🔖امتیاز برق، کنتور آب، و برق ۳ فاز 💰💰فروش :تواف...

📣📣فروشی تجاری مسکونی📣📣 🔱🔱حاشیه خیابان مفتح 🔱🔱زمین ۲۵۰ متر 🔱🔱دو معبر ،دهنه ۱۰ متر 🔱🔱زیر بنا ۱۴۰ متر قدیمی ساز 🔱🔱۱۰۰ متر تمام اسکلت 🔱🔱 تجاری ۷۰...