خرید زمین تجاری در بیرجند

📙 فروش زمین جهت دامپروری 📙 کدملک : 843 🏠 آدرس : روبه روی کویر تایر (چاه محمدی ) ✅ متراژ زمین : 2 هزار متر ✅ نوع کاربری : دامپروری ✅ تو...

📙 فروش زمین جهت دامپروری 📙 کدملک : 843 🏠 آدرس : روبه روی کویر تایر (چاه محمدی ) ✅ متراژ زمین : 2 هزار متر ✅ نوع کاربری : دامپروری ✅ تو...