خرید زمین تجاری در بستان آباد

جاده تبریز بستان آباد

تبریز - زمین تجاری جنوبی به متراژ 10000 متر مربع (فروش) فروش زمین با مجوز و کاربری پمپ بنزین سه منظوره و مجتمع رفاهی آماده راه اندازی و ساخت - 10 هزا...