خرید زمین تجاری در اهواز

اهواز. مجموعه تالارهای سپیدار

یک پیشنهاد استثنایی وطلایی جهت سرمایه گذاری مطمئن ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ⚜️موقعیت ولوکیشن بینظیر وعالی ⚜️بهترین متریال مهن...

مشاور املاک امام 🔶 زمین تجاری جهت فروش 🔹نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان ناصرخسرو فاز۳ مساحت۱۲۰متر ابعاد۷/۵×۱۶ 🔹 قیمت فروش ۱ میلیارد

مشاور املاک امام 🔶 زمین تجاری جهت فروش 🔹نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان ناصرخسرو فاز۳ مساحت۱۲۰متر ابعاد۷/۵×۱۶ 🔹 قیمت فروش ۸۰۰ میلیون

مشاور املاک امام 🔶 زمین تجاری جهت فروش 🔹نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان نظامی فاز۱ مساحت ۳۷۵متر ابعاد۱۵×۲۵ 🔹 قیمت فروش ۶۲۰ میلیون

مشاور املاک امام 🔶 زمین تجاری جهت فروش 🔹نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان فردوسی فاز۱ 🔹 مساحت :۳۷۵متر 🔹 قیمت فروش: ۶۰۰ میلیون

مشاور املاک امام 🔶 زمین تجاری جهت فروش 🔹 مساحت :۳۷۵متر 🔹 قیمت فروش: ۱/۵ میلیارد 🔹

مشاور املاک امام 🔶 زمین تجاری جهت فروش 🔹 مساحت :۳۷۵متر 🔹 قیمت فروش: ۹۸۰میلیون 🔹

مشاور املاک امام 🔶 زمین تجاری جهت فروش 🔹 مساحت :۳۷۵متر ابعاد۱۵×۲۵ 🔹 قیمت فروش: ۶۰۰ میلیون 🔹

مشاور املاک امام 🔶 زمین تجاری جهت فروش 🔹نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان مولوی فاز۲ 🔹 مساحت :۳۷۵متر ابعاد۱۵×۲۵ 🔹 قیمت فروش: ۷۰...

مشاور املاک امام 🔶 زمین تجاری جهت فروش 🔹نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان شیخ انصاری 🔹 مساحت :۱۲۰ ابعاد۷/۵×۱۶ 🔹 قیمت فروش: ۴۰۰میل...

مشاور املاک امام 🔶 زمین تجاری جهت فروش 🔹نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان شیخ مفید 🔹 مساحت :۲۵۰متر ابعاد۱۰×۲۵ 🔹 قیمت فروش: ۵۰۰میل...