خرید زمین تجاری در ازنا

میدان ولایت

🔶کد۱۱۱۸🔶 #فروش ⚜️ یه قطعه زمین تجاری 📬 بلوار ولیعصر (عج) میدان ولایت 👈 با بر 5 متر✅ 🔸متراژ ؛: 30.mt 🔸موقعیت ؛: جنو...

میدان ولایت

🔶کد۱۱۰۲🔶 #فروش ⚜️ یه قطعه زمین تجاری 📬 بلوار ولیعصر (عج) میدان ولایت 👈 با بر 5 متر✅ 🔸متراژ ؛: 30.mt 🔸موقعیت ؛: جنو...

کد_فایل_۳۰۵ ۹۹/۱۲/۰۲ #فروش_زمین_تجاری 🖱گلدشت ✅پلاک ۷۲ ✅بر ۲۰ متری دادگاه ✅۳۲ متری ✅ابعاد ۸×۴ 💶قیمت: ۲۴۰ 💥جهت ک...

کد_فایل_۳۰۴ ۹۹/۱۲/۰۲ #فروش_زمین_تجاری 🖱گلدشت ✅دور میدان ۷۱ ✅۳۲ متر ✅ابعاد ۴×۸ 💶قیمت: ۲۲۰ 💥جهت کسب اطلاعات بیشتر تما...

🔶کد۱۰۷۰🔶 #فروش ⚜️ یه قطعه زمین تجاری 📬 میدان ولایت 🍀 متراژ. ؛: 35.mt 🍀 موقعیت. ؛: شمالی دور میدان #امتیازات...

کد_فایل_۲۹۷ ۹۹/۱۱/۲۱ #فروش_زمین_تجاری 🖱گلدشت ✅پلاک ۶۸ ✅۳۲متر ✅ابعاد 8×4 💶قیمت: 520 💥تخفیف دارد 💥جهت کسب اطلاعات...

ابتدای بلوار شهید صادقی به سمت شهرک المهدی جنب بهداری

🔝موقعیت عالی جهت ساخت تجاری✅ 🔝 سرمایه گذاری خوب و مطمئن✅ 📬 ابتدای بلوار شهید صادقی به سمت شهرک المهدی جنب بهداری 🔸متراژ ؛: 180.mt...

( میدان دوم دادگستری)

🔶کد۱۰۳۱🔶 #فروش ⚜️ یه قطعه زمین تجاری 📬 میدان ولایت ( میدان دوم دادگستری) 🟢 متراژ. ؛: 29.mt 🟢 موقعیت. ؛: جنوبی دور میدان...

۳۵ متری شاهد

کد_فایل_۲۷۹ ۹۹/۱۰/۲۱ #فروش_زمین_تجاری 🖱گلدشت ✅پلاک ۱۳۵۷ ✅۳۵ متری شاهد ✅۳۲ متر ✅ابعاد ۴×۸ 💶قیمت: 500

روبه رو پمب بنزین

🔶کد۹۸۲🔶 #فروش ⚜️ قطعه زمین با موقعیت تجاری صنعتی 📬 روبه رو پمب بنزین جنب میدان نماز 🟣 متراژ ؛: ۲۶۰۰ متر 🟡 موقعیت. ؛:...

🔶کد۹۵۰🔶 #فروش 💎 یه قطعه زمین تجاری 📬 میدان دوم دادگستری ( ولایت) ⚜️ متراژ. ؛: ۲۹ متر ⚜️ موقعیت ؛: جنوبی دور میدان #...

بر خیابان ۳۵ متری

کد_فایل_۲۰۸ ۹۹/۰۸/۰۲ #فروش_زمین 🖱گلدشت ✅موقعیت سه بر ✅بر خیابان ۳۵ متری ✅۲۲۰ متر 💶 قیمت: 700 بهترین پیشنهاد ب...