خرید زمین تجاری در آذرشهر

پلیس راه تبریزآذرشهر روستای آخولا شهرک صنعتی آخولا

زمین کارخانه جنوبی به متراژ 5000 متر مربع (فروش) نوع سند قرار داد شهرکهای صنعتی بخش مواد غذایی آدرس ملک: پلیس راه تبریزآذرشهر روستای آخولا شهرک صنعت...