خرید دفتر کار در شاهرود

خیابان امام خمینی طبقه دوم

✅ فروشی 📌نوع ملک : املاک تجاری اداری 📌متراژ : 91 متری ، 📌سن بنا : 3 📬آدرس : خ امام 📌 طبقه: 2 📌تعداد طبقات : 3 📌تعداد واحد در طبقه : 1 📌سن...

خیابان امام خمینی

فروشی 📌نوع ملک : املاک مسکونی-با قابلیت اداری 📌متراژ : 37 متری ، 📌سن بنا : 15 📬آدرس :خ امام 📌تعداد طبقات : 3 📌تعداد واحد در طبقه : 1 📌سند...

خیابان امام خمینی طبقه ششم

✅ فروشی 📌نوع ملک : املاک اداری 📌متراژ : 74 متر 📌 تعداد اتاق: 1 📬آدرس :خ امام 📌طبقه : 6 📌تعدادطبقات: 7 📌سند : ملکی امکانات: آسانسور-کف سرامی...

دفتر کار 80 متری در البرز شاهرود

2 ماه قبل

📌✅ فروشی 📌نوع ملک : مجتمع های مسکونی تجاری 📌متراژ : 80 متری ، 📌متراژ کل بنا:212+ 📌خواب : 3 📌سن بنا : 5 📌طبقه : همکف + اول + زیر زمین 📬...

خیابان امام خمینی طبقه دوم

فروشی 📌نوع ملک : املاک تجاری اداری 📌متراژ : 91 متری ، 📌سن بنا : 3 📬آدرس : خ امام 📌 طبقه: 2 📌تعداد طبقات : 3 📌تعداد واحد در طبقه : 1 📌سند...

خیابان امام خمینی طبقه دوم

✅ فروشی 📌نوع ملک : املاک تجاری اداری 📌متراژ : 91 متری ، 📌سن بنا : 3 📬آدرس : خ امام 📌 طبقه: 2 📌تعداد طبقات : 3 📌تعداد واحد در طبقه : 1 📌سن...

خیابان امام خمینی طبقه دوم

✅ فروشی 📌نوع ملک : املاک تجاری اداری 📌متراژ : 91 متری ، 📌سن بنا : 3 📬آدرس : خ امام 📌 طبقه: 2 📌تعداد طبقات : 3 📌تعداد واحد در طبقه : 1 📌سن...

خیابان امام خمینی طبقه سوم

✅ فروشی 📌نوع ملک : واحد اداری 📌متراژ : 94 متری ، 📌سن بنا : 3 📬آدرس : خ امام 📌 طبقه: 2 📌تعداد طبقات : 3 📌تعداد واحد در طبقه : 1 📌سند : م...

طبقه سوم

✅ فروشی 📌نوع ملک : واحد اداری 📌متراژ : 94 متری ، 📌سن بنا : 3 📬آدرس : خ امام 📌 طبقه: 2 📌تعداد طبقات : 3 📌تعداد واحد در طبقه : 1 📌سند : م...

خیابان امام خمینی طبقه دوم

✅ فروشی 📌نوع ملک : واحد اداری 📌متراژ : 94 متری ، 📌سن بنا : 3 📬آدرس : خ امام 📌 طبقه: 2 📌تعداد طبقات : 3 📌تعداد واحد در طبقه : 1 📌سند : م...

خیابان امام خمینی طبقه ششم

فروشی 📌نوع ملک : املاک اداری 📌متراژ : 74 متر 📌 تعداد اتاق: 1 📬آدرس :خ امام 📌طبقه : 6 📌تعدادطبقات: 7 📌سند : ملکی امکانات: آسانسور-کف سرامیک-...

خیابان امام خمینی طبقه ششم

فروشی 📌نوع ملک : املاک اداری 📌متراژ : 74 متر 📌 تعداد اتاق: 1 📬آدرس :خ امام 📌طبقه : 6 📌تعدادطبقات: 7 📌سند : ملکی امکانات: آسانسور-کف سرامیک-...

خیابان امام خمینی خیابان امام طبقه دوم

✅ فروشی 📌نوع ملک : املاک تجاری اداری 📌متراژ : 94 متری ، 📌سن بنا : 3 📬آدرس : خ امام 📌 طبقه: 2 📌تعداد طبقات : 3 📌تعداد واحد در طبقه : 1 📌سن...

خیابان امام خمینی طبقه دوم

✅ فروشی 📌نوع ملک : واحد اداری 📌متراژ : 94 متری ، 📌سن بنا : 3 📬آدرس : خ امام 📌 طبقه: 2 📌تعداد طبقات : 3 📌تعداد واحد در طبقه : 1 📌سند : م...

✅ فروشی 📌نوع ملک :واحد مسکونی - اداری 📌متراژ : 37 متری ، 📌سن بنا : 15 📬آدرس :خ امام 📌تعداد طبقات : 3 📌تعداد واحد در طبقه : 1 📌سند : ملکی...