خرید دفتر کار در سبزوار

دفتر کار 63 متری در عظیمیان سبزوار

آگهی جدید
اسدآبادی

#فروش_آپارتمان_تجاری_اداری بنا : 63 متر خواب : 2 طبقه : تعداد طبقه : 7 تعداد واحد : 35 محدوده : #اسدآبادی_حشمتیه امکانات : کولر گازی ، ,...

دفتر کار 200 متری در بیهق سبزوار

2 ماه قبل
طبقه اول

#فروش_آپارتمان_تجاری بنا : 200 متر زمین : 0 متر خواب : 4 طبقه : #اول_دوم تعداد طبقه : 2 تعداد واحد : 2 محدوده : #بیهق_حکیم امکانات : کولر...

سبزوار-مدرس طبقه اول

سند مسکونی، کاربری اداری

فلکه سه گوش بهار طبقه پنجم

#فروش_آپارتمان_تجاری_اداری بنا : 63 متر زمین : 0 متر خواب : 1 طبقه : پنجم تعداد طبقه : 5 تعداد واحد : 5 محدوده : #بهار امکانات : کمد دیواری...